ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Τοπικό Συμβούλιο [2014 - 2017]


 Αντγος
(ΠΒ)
Τσιρώνης Σπυρίδων
Πρόεδρος
6937241697
*737241
 Ταξχος
(ΠΖ)
  Στούμπος       Γεώργιος 


Αντιπρόεδρος
6946025391
Λγος
(ΠΒ)
 Νασόπουλος
Βασίλειος
 Γραμματέας
6974004475
Ανχης
(ΠΒ)
Μιχάλης  Χρήστος
Μέλος
6945267274
*767274
Λγος
(ΠΒ)
Στέφος  Γεώργιος
Ταμίας
6936579748
*732448

Διατελέσαντες Πρόεδροι ΕΑΑΣ  Λάρισας

   1. Σχης (ΠΖ) ΜΠΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ...............1/ 2/1953   -   6/6 /1962
   2. Σχης (ΕΛΛ. ΧΩΡ.) ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .....  7/6/1960  -  30/5 /1966
   3. Σχης (ΠΖ) ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.............1/6/1966  -  11/6 /1967
   4. Σχης (ΣΓ) ΔΕΔΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ................. ...12/6/1967  - 19/12/1967
   5. Ταξχος(ΠΖ) ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ..... 20/2/1976  -  4/ 8 /1985
   6. Υπτγος (ΔΚ) ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ......  .5/8/1985  -10/10/1987
   7. Ταξχος (ΔΒ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ...............11/10/1987 - 31/10/1991
   8. Ταξχος (ΜΧ) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ...........1/11/1991 - 23/11/1998
   9. Σχης (ΠΖ) ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ..........24/11/1998 - 28/  2/1999
 10. Υπτγος (Ο) ΖΑΧΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ..............1/ 3/ 1999 - 14/10/2005 
 11. Υπτγος (ΕΜ) ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.............15/10/2005 -  7/ 7 / 2011
 12. Σχης (ΤΧ) ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ......8/ 7 / 2011 - 31/7 / 2014
 13. Αντγος (ΠΒ) ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ..........1/ 8 /2014  - ..................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου